Ratito a ratito 16.– El cuento de la hormiga. Letra de imprenta

5,20 IVA inclòs

Autor: Ramon Bassa i Martín

Il·lustracions: Sandra Aguilar

Enquadernació: Rústica

Aquest llibre treballa el fonema oclusiu vetllar sonor /g/ quan precedeix a les vocals a, o, u, va en posició final de síl·laba o agrupada amb una altra consonant.
Presentem les dues grafies (g/gu) d’un mateix so [g]. Per a evitar una complicació excessiva als neolectors, els dígrafs gue – gui surten només aplicats a plurals i a diminutius de paraules concretes i conegudes.

ISBN: 9788417841553
Cistella0
No hi ha productes!
0