Los adultos proscriben la magia, se callan, para que no les digan que está «loca o loco». Hoy, Víctor Amela entrevista a la ilustradora Carme Solé Vendrell en La Contra de la Vanguardia.Els adults proscriuen la màgia, callen perquè no els diguin que estàs «boja o...

Productos en el carrito
No hay productos!
0