Archivo por meses: julio 2016

Matejocs, molt més que quadernets de matemàtiques

Estudiar matemàtiques a l’estiu pot semblar la pitjor de les opcions des del punt de vista dels nens, però si els materials per reforçar aquesta assignatura estàn pensats per estimular la ment i per reforçar les habilitats cognitives necessaries per tenir un bon rendiment acadèmic, pels petits passarà a ser un tema divertit i estimulant, doncs les matemàtiques, com la resta de les materies, poden servir per enseñar a pensar o simplement per acumular coneixements, tot depèn de com s’enfoquin.

La proposta dels materials Matejocs s’aproxima a les matemàtiques amb una proposta lúdica per nens de primaria, des de primer curs fins a sisè. Amb aquests cuaderns es treballa el càlcul, la numeració, l’aritmètica i la resolució de puzles mentals o problemes. Hi ha també activitats de raonament lògic, de memòria, d’estructuració espacial, observació i atenció.

matejocs1

Els jocs estàn enfocats per reforçar totes aquestes habilitats, que no deixen de ser la base necessària per apendre matemàtiques i, a partir d’elles, ajuden als nens a consolidar els continguts acadèmics de l’assignatura en funció del nivell que els correspon per l’edat i el curs.

matejocs2

Són materials que reforcen al marc de referència dels conceptes matemàtics perquè després el nen es pugui endinsar de forma autònoma en les àrees concretes de les matemàtiques. El seguiment dels quadernets des del número 1 al 6 fa que poguem parlar d’un aprenentatge gradual. Abans dels sis anys els nens han après els conceptes matemàtics a través de la seva interacció amb l’entorn, no de manera directa com es fa a l’escola. És interessant per ells, durant l’etapa d’educació primaria retornar a un contacte amb les matemàtiques a través del joc i de l’interacció que els permet aprendre d’una manera diferent i complementaria a la de l’escola.

Les matemàtiques són un dels fonaments del seu aprenentatge acadèmic però també els proporcionen habilitats generals que necessitaràn per la vida, com per exemple la capacitat per resoldre situacions del dia a dia utilitzant el pensament abstracte, mesurar correctament les distàncies, recordar de memòria les coses o raonar una situació i les seves conclusions.


Cuadernos para entrenar la velocidad lectora

Leer es un proceso de percepción visual, por eso para los niños siempre es más lento que su pensamiento, que no depende de descifrar letras ni de mirar ningún soporte, sea en papel o en digital.

Pero la velocidad lectora se puede entrenar de manera inteligente. Lo más relevante no es la cantidad de palabras por minuto que pueda leer un niño, sino que sea capaz de captar más rápidamente el sentido de lo que lee. Esto mejorará su placer por la lectura porque verá que le resulta fácil e intuitivo.

Las letras, palabras y frases son imágenes, y descifrando estas imágenes es como los niños aprenden a leer. Pueden tener un entrenamiento previo en casa, donde los adultos ya les han leído cuentos y ya han hablado con ellos, de manera que reconocen los sonidos y los dibujos de las letras cuando son ellos mismos los que empiezan a leer sus propios cuentos.

lectojuegos

Pero podemos ayudarles con materiales especiales para el tema, como por ejemplo la colección Lectojuegos. Es una colección muy completa para niños de 4 a 12 años. Con sus ejercicios de comprensión lectora se trabaja la retentiva, la memoria inmediata para reconocer letras seguidas, la atención sostenida en el texto, la habilidad visual de observar y reconocer objetos. Además, los niños lectores podrán trabajar el vocabulario y la sintaxis que han aprendido a lo largo de todo el año.

Las actividades de estos cuadernos tienen ejercicios cuyas soluciones pueden encontrar tanto padres como maestros en el apartado Amigos. Los ejercicios se adaptan al nivel de aprendizaje del niño, así que pueden servir para mucho tiempo.


Conèixer el medi ambient a l’estiu

Durant la infància els nens conèixen moltes coses de l’entorn per primera vegada. L’entorn natural sol aparèixer en la vida dels nens durant els caps de setmana però sobretot a l’estiu, que és un gran moment per posar als nens en contacte amb molts aspectes del medi que els sorprenen i que fan que es desperti el seu interés pel món que els envolta.

Un dels grans descobriments dels nens durant la primera infància són els animals. Tot i que els descobreixen ben aviat perquè acostumen a ser els protagonistes dels seus llibres infantils i moltes escoles organitzen visites a granjes per poder veure i tocar els animals, no serà fins al cap d’uns anys quan podràn conèixer el seu entorn d’una manera clara i aprofundir en els coneixements, en aquest cas de la fauna.

guiesnatura

Amb una col·lecció com la de Guies Natura tenim llibres de butxaca sobre peixos, aus, bolets i arbres. Són volums petits que es poden portar a sobre i que ens poden acompanyar en una tarda d’estiu per la muntanya o durant un viatge. Podrem fer una consulta ràpida quan veiem un arbre o un ocell curiós i així combinar la descoberta visual del medi natural i les activitats a l’aire lliure amb la lectura.

Va molt bé per les families que viuen a les grans ciutats perquè poc a poc es poden anar identificant elements que d’altra manera passarien desapercebuts quan passejem per la natura en els moments d’oci. També a la platja o als rius hi haurà moments per reconèixer els peixos i les criatures que viuen sota el mar. Llibrets de coneixements per portar a sobre i no perdre mai l’oportunitat d’identificar les coses que veiem.


Cuadernos de verano para niños

El verano es la época ideal para jugar con diversas posibilidades de diversión y aprendizaje a partir de cuadernos de verano de todo tipo. Los cuadernos de actividades a veces tienen mala fama entre los niños pero pueden ser originales y divertidos. A continuación os planteamos algunos de los que destacan por sus posibilidades relacionadas con el fomento de la lectoescritura, la estimulación de la capacidad de razonamiento infantil, el desarrollo de hábitos que les ayudarán a pensar y a comportarse y también sobre la asimilación de los conocimientos de matemáticas que han adquirido durante el año, sea cual sea su nivel.

Los cuadernos para el veranos ofrecen opciones no solo para afianzar conocimientos sino para algo más relevante y con más incidencia sobre su desarrollo, su capacidad para razonar. El razonamiento infantil tiene varias etapas, el sensomotor (desde el nacimiento hasta los 2 años), la etapa preoperatoria (de los 2 a los 7 años), la etapa de las operaciones concretas (de los 7 a los 11 años) y la etapa de las operaciones formales (a partir de los 12 años).

pensamos

La colección Pensamos, disponible también en catalán, estimula la capacidad de los pequeños para pensar y razonar a partir del contacto con el medio físico. Esta colección trabaja varias acciones cognitivas y va recomendada para niños de 3 a 6 años.

  • Inferir conclusiones, extrapolar ideas a partir de algo que han experimentado.
  • Trabajar varias formas de representación .
  • Descomponer los procesos paso por paso y componerlos del revés para entenderlos.
  • Presentar situaciones problemáticas y pensar soluciones utilizando el pensamiento divergente.

conocemos

Las colecciones Conocemos tiene cuatro grupos de cuadernos, uno dedicado a la lógica, otro a los conceptos, otro a los contrarios y la percepción visual. Disponible también en catalán, trabaja estas cuatro áreas del conocimiento a partir de las experiencias cotidianas, en el caso de la percepción visual ayuda a estimular la rapidez para discriminar tamaños, posiciones y memorizar formas.

chup

Y finalmente los cuadernos de la colección Chup-chup está distribuida en 15 cuadernos que cubren todas las letras del abecedario. Es una colección perfecta para empezar, mejorar y perfeccionar el aprendizaje de las habilidades lectoras. Está disponible también en catalán.